Registreringsskjema for vasstilkopling

Er kunde hos

Registreringa gjeld

Opplysningar om eigedom

Ny kunde/Eigar

Tidlegare eigar

Utførande rørlegger

Felles